Instalacje elektryczne

Firma MIC-TEL to wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i techniczna gwarantująca fachowość i doświadczenie w realizacji wszelkich instalacji elektrycznych.

Kadra zawodowa naszej Firmy posiada wieloletnie doświadczenie w branży elektrycznej poparte specjalistycznymi uprawnieniami i certyfikatami. Pozwala to nam na profesjonalne i kompleksowe wykonywanie oferowanych usług od fazy projektu, poprzez montaż do pomiarów. Nowoczesne materiały i wysokiej klasy osprzęt elektryczny renomowanych firm krajowych i zagranicznych zapewnia wysoki standard usług. Dobre przygotowanie logistyczne, w tym własny sprzęt i transport, gwarantuje elastyczność zarówno w zakresie wyboru realizowanych technologii jak i w dostosowaniu terminów prowadzenia robót do wymagań inwestora.

Wykonujemy :
  • Kablowe instalacje elektryczne
  • Budowy rozdzielni elektrycznych
  • Realizujemy nowe przyłącza elektryczne
  • Podłączenie instalacji SZR – Systemów Zasilania Rezerwowego
  • Podłączanie agregatów prądotwórczych
  • Budowa sieci elektrycznych z gwarancją zasilania awaryjnego

Wykonujemy również pomiary sieci :
  • Impedancji pętli zwarcia,
  • Pomiar rezystancji izolacji,
  • Czas wyłączenia zabezpieczenia różnicowo-prądowego,
  • Pomiar rezystancji uziemienia,

Wykonujemy instalacje w domkach jednorodzinnych, oraz na zlecenie instytucji państwowych, jak i prywatnych firm.

Dedykowana sieć elektryczna w obecnych czasach to konieczność, która zapewnia stabilne parametry zasilania, bez zakłóceń urządzeń komputerowych oraz, ciągłość zasilania na czas zaniku napięcia w sieci zasilającej z wykorzystaniem urządzeń UPS.

Dedykowaną instalację elektryczną wykonuje się przewodami YDYżo. Obowiązują identyczne zasady jak przy normalnej instalacji elektrycznej. Dodatkowo w rozdzielniach elektrycznych należy zastosować ochronniki przepięciowe. Do zasilania urządzeń komputerowych, przeważnie stosuje się gniazda "dedykowane z kluczem" tak, by żaden inny odbiornik elektryczny, po za wyznaczonymi nie mógł być do niej przyłączony.

Poszczególne obwody odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami nad prądowo-zwarciowymi o charakterystyce "C" i prądzie znamionowym 16A, zintegrowanymi z wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce "A".

Dodatkowym zabezpieczeniem dedykowanej sieci elektrycznej są zasilacze UPS.
Działają w wydzielonej z całego systemu elektrycznego instalacji do zasilania sprzętu komputerowego. Oddzielenie sieci dedykowanej jest konieczne dla uniknięcia zakłóceń występujących w sieci elektrycznej, takich jak przepięcia, zwarcia lub szumy, zakłócające pracę komputerów oraz dla podtrzymania zasilania systemu informatycznego przez UPS podczas awarii energetycznych.
Na ogół dedykowana sieć elektryczna jest elementem okablowania strukturalnego - które łączy funkcję sieci komputerowej, telefonicznej i elektrycznej.
Zadaniem zasilacza awaryjnego UPS jest podtrzymanie życiowych funkcji systemu teleinformatycznego do momentu przywrócenia zasilania lub bezpieczne za hibernowanie całego systemu w wypadku długotrwałej awarii.
Nowoczesne UPS-y zasilające sieci komputerowe sygnalizują wystąpienie problemów z zasilaniem wysyłając sygnał uruchamiający proces zamykania systemu operacyjnego w urządzeniach końcowych oraz alert o awarii do administratora systemu.
Tak zabezpieczona sieć jest w pełni funkcjonalnym systemem awaryjnym, który może być zarządzany zdalnie za pośrednictwem Internetu przez administratora systemu. Są to urządzenia w najwyższym przedziale cenowym.
Zanim podejmiemy decyzję o wyborze konkretnego rozwiązania należy wziąć pod uwagę wiele parametrów, takich jak bezpieczeństwo, funkcjonalność, koszty, oraz oszacować moc pobieraną przez system i określić czas, przez jaki ma być podtrzymywane jego zasilanie.rozdzielniagniazdasystemy kablowekorytaschemat